pilefarm

PORODIČNA FARMA

Naše današnje iskustvo u oblasti peradarstva datira još od davne 1989. godine, kada je postavljen temelj prvih objekata za uzgoj brojlera. Od tada pa sve do danas se usavršavamo tehnološki i proširujemo dalje naše kapacitete. Jedino što se nije promijenilo je činjenica da i dalje gajimo duh porodičnog posla.

pilefarm
pilefarm

NOSILJE -TEŠKA LINIJA

Sve do 2004. godine, naša porodična farma uzgaja isključivo brojlere, a zatim prelazi na uzgoj matičnog jata koka nosilja teške linije. Naš trenutni kapacitet je 30 000 jedinki i pristupanjem u projekat FARMA II težimo daljem proširenju kapaciteta u saradnji sa drugim renomiranim kompanijama iz iste djelatnosti.

pilefarm

EKOLOŠKI STANDARDI

Poštovanjem svih ekoloških propisa prema ljudskom i životinjskom resursu, uspjeli smo da stvorimo najefikasniji model reciklaže proizvodnog otpada, koristeći ga kao prirodno mineralno đubrivo za uzgoj žitarica u svrhu proizvodnje ekološki prihvatljivog proizvoda.

pilefarm

PROGRAM ISHRANE

U skladu sa najvišim standardima i receptima ishrane u peradarskoj industriji, usavršili smo metode balansiranog načina kontinuiranog hranjenja jedinki. Ravnotežom između što kraćeg vremena rasta i prirodnog procesa apsorpcije hranljivih komponenti jedinke , ostvarilli smo optimalne rezultate uzgoja.

pilefarm

PORODIČNA FARMA

Naše današnje iskustvo u oblasti peradarstva datira još od davne 1989. godine, kada je postavljen temelj prvih objekata za uzgoj brojlera. Od tada pa sve do danas se usavršavamo tehnološki i proširujemo dalje naše kapacitete. Jedino što se nije promijenilo je činjenica da i dalje gajimo duh porodičnog posla.

NOSILJE -TEŠKA LINIJA

Sve do 2004. godine, naša porodična farma uzgaja isključivo brojlere, a zatim prelazi na uzgoj matičnog jata koka nosilja teške linije. Naš trenutni kapacitet je 30 000 jedinki i pristupanjem u projekat FARMA II težimo daljem proširenju kapaciteta u saradnji sa drugim renomiranim kompanijama iz iste djelatnosti.

EKOLOŠKI STANDARDI

Poštovanjem svih ekoloških propisa prema ljudskom i životinjskom resursu, uspjeli smo da stvorimo najefikasniji model reciklaže proizvodnog otpada, koristeći ga kao prirodno mineralno đubrivo za uzgoj žitarica u svrhu proizvodnje ekološki prihvatljivog proizvoda.

PROGRAM ISHRANE

U skladu sa najvišim standardima i receptima ishrane u peradarskoj industriji, usavršili smo metode balansiranog načina kontinuiranog hranjenja jedinki. Ravnotežom između što kraćeg vremena rasta i prirodnog procesa apsorpcije hranljivih komponenti jedinke , ostvarilli smo optimalne rezultate uzgoja.